Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στο Ισραήλ, στις 6 και 7 Μαΐου 2013, το ΚΕΒΕ, το Υπουργείο Εμπορίου Ενέργειας Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου Ισραήλ που ανήκει στη δύναμη του, οργανώνουν επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ στοΤελ Αβίβ με σκοπό τη περαιτέρω προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών.

app_pdfCircular April 2013